Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek k Bližším podmínkám rybolovu na revírech JčÚS ČRS České Budějovice pro rok 2015 a dále, část 2.

20. 5. 2015

421 069 Vltava 24 - MO České Budějovice 1 - původní číslo a název revíru 423 058 Vltava 24 P

změna revíru z pstruhového na mimopstruhový

 

Bližší podmínky lovu ryb na udici na rybářském revíru  421 069 Vltava 24 pro rok 2015

úsek od jezu v Českých Budějovicích - Rožnově až k jezu ve Březí 

 

Vycházejí z ustanovení Zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Loví se podle Rybářského řádu a bliľších podmínek JčÚS ČRS pro běľný rok s následujícími úpravami:

1) v úseku vyznačeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Březí je zákaz rybolovu v období od 1.3. do 15. 6. (včetně) - CHRO,

2) míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm,

3) povolenými způsoby lovu jsou pouze lov přívlačí od 16. 6. a lov na umělou mušku, při lovu smí být pouľity pouze umělé nástrahy vybavené jedním jednoháčkem bez protihrotu,

4) při lovu přívlačí a při lovu na umělou mušku, kdy je muškařská šňůra nahrazena vlascem, je moľno pouľít pouze jednu umělou nástrahu,

5) při lovu na umělou mušku je zakázáno pouľívat zátěľ nebo nadnášecí prvky umístěné mimo tělíčko mušky,

6) denní limit ponechaných ryb:

– pouze 1 lososovitá ryba, ponecháním lososovité ryby končí lov v daný den,

7) roční limit ponechaných ryb na jednu roční povolenku:

– 20 ks lososovitých ryb, v tomto mnoľství můľe být pouze 10 ks ryb větších neľ 45 cm,

– ponecháním 20. ryby končí platnost povolenky,

8) evidence a počet docházek:

– drľitel roční povolenky je povinen před započetím lovu zapsat datum do oddílu 2. povolenky k lovu,

– drľitel roční povolenky smí na revíru lovit pouze 3 dny v kalendářním týdnu,

– v případě ponechání ryby je nutné do oddílu 2. povolenky k lovu zapsat druh a délku ryby.

Povolenky k lovu

– lovící musí mít platný státní rybářský lístek,

– je moľno lovit pouze na zvláštní jednodenní nebo roční povolenky.

Výdej povolenek:

– MO ČRS České Budějovice 1, Trocnovská 490, 370 21 České Budějovice, tel.: 387 425 967; jednodenní povolenky i na tel.: 725 136 592,

– MO ČRS České Budějovice 2, Lidická 1941, 370 07 České Budějovice, tel.: 723 468 808, 386 466 330; jednodenní povolenky i na tel.: 725 136 594,

– Sekretariát JčÚS ČRS, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, tel.: 387 250 454; e-mail: jcuv@crscb.cz.387 250 454; e-mail: jcuv@crscb.cz.

– SPINFLY, rybářské potřeby, Legerova 58, 120 00 Praha 2, e-mail: spinfly@spinfly.cz, www.spinfly.cz

– MO ČRS České Budějovice 3, Dobrovodská 14a, 370 06 České Budějovice, J. Luxa, tel.: 777 609 477

Ceník povolenek:

– denní povolenka 350 Kč,

– roční povolenka 4 000 Kč,

– poplatek za vydání povolenky u revíru 100 Kč.

Denní povolenky se vydávají od 1. 5. do 30. 11. v maximálním počtu 20 na 1 den.

 

Žádáme rybáře, aby po skončení lovu odevzdali povolenky na jedno z výdejních míst nebo do schránky na recepci kempu v Boršově nad Vltavou; údaje o docházkách a úlovcích jsou pouľity k evidenci hospodaření a zlepšení péče o revír.

Pár doplňujících informací:

- Ohledně cen povolenek na Vltavě 24, na rok 2015 jsme ponechali ceny stejné, zatím diskutujeme návrh, aby od roku 2016 byla cena roční povolenky 5000 Kč a cena povolenky s platností od 1.5. 4000 Kč, cenu denní povolenky jsme zatím neřešili. 

- Jediným výrazným rozdílem je doba lovu přívlačí (na MP revírech od 16.6. do 31.12.), kdy však lze současnou legislativu obejít pomocí tzv. "lovu muškařením", kdy se pouľije místo muškařské šňůry vlasec, a nástraha nesmí být třpytka nebo guma, ale musí být ze srsti nebo z peří, snad to bude zájemcům o přívlač vyhovovat.

 

zdroj: http://www.crscb.cz/

 
 

 

 
Kalendář přináší bazar a inzerce Bazák.cz